ROMORKÖRLER İÇİN
‘RECOVERY TANK
HEATING SYSTEM’
‘Recovery Tank Heating System’ İçin Genel Tanım
Müşteri talebi gereği romorkörlere eklenen ‘recovery tank’lar içinde biriktirilen vizkoz akışkan, tahliye pompasının basabileceği vizkoziteye ulaşana kadar ısıtılmalıdır. Firmamız bu amaç doğrultusunda hazırladığı ve paket ürün haline getirdiği ‘Recovery Tank Heating System’ ürününü sipariş üzerine üretip müşterilerine sunmaktadır. Ayrıca ürünümüz geminin ihtiyacı doğrultusunda; ısıtma gerektiren herhangi bir üniteye (sıcak kullanım suyu ısıtıcısı veya sıcak klima havası için) ısı kaynağı olarak da bağlanabilir.

‘Recovery Tank Heating System’, 2 adet santrifüj pompadan oluşan bir sirkülasyon sisteminden tek pompa ile beslenecek şekilde dizayn edilmiştir. İkinci pompa stand-by olarak görev yapar. Tank içinde 4 adet hiter elemanı bulunmaktadır. Hiter elemanları, suyun akışı yönünde, tank içinde seri olarak ısıtma yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Kontrol sistemi, kullanıcı tarafından set edilmiş sıcaklığa göre gerektiği kadar elemanı devreye alıp-çıkartacak bir otomasyona sahiptir.

Geminin işletme şartlarına ve tabi olduğu kurallara uygun otomasyon ve güvenlik ekipmanına sahip olarak dizayn edilmiştir. Hiter tankı ısı izolasyonu yapılmadan teslim edilir, izolasyon müşteri tarafından montaj tamamlandıktan sonra yapılır.
Hiter tankı, klas kuruluşu onayı alındıktan sonra sertifikası ile müşteriye teslim edilir.

Genel Özellikler
Marka ASECO System
Kapasite 100 kw’dan başlar isteğe göre arttırılabilir
İşletme sıcaklığı 119 °C
Akış miktarı 10 m3/h’den başlar sistem ihtiyacı doğrultusunda arttırılabilir
Rezistans adedi 4 adet kademeli, soft-start özellikli (düşük demerajlı), değişken sıralamalı
İşletme basıncı 4 bar
Tank Boyutları (Y x E x D) : 165 cm x 140 cm x 31,5 cm